Wat is de behandeling van eerste keuze bij vrouwen?

Chirurgie of fysiotherapie voor stressincontinentie*

Onderzoek
Julien Labrie
.C.M (Bary) Berghmans
Kathelijn Fischer
A.L.M. (Toine) Lagro-Janssen
C. Huub van der Vaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7233
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van midurethrale slingchirurgie met bekkenfysiotherapie als behandeling van eerste keuze bij vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie.

Opzet

Multicentrisch gerandomiseerde trial.

Methode

De onderzoekspopulatie betrof vrouwen van 35-80 jaar met matige tot ernstige stressincontinentie. Zij kregen, gestratificeerd naar de ernst van de incontinentie, een chirurgische behandeling of bekkenfysiotherapie. Tijdens de follow-upperiode was het overstappen naar de therapie van de andere onderzoeksarm toegestaan. De primaire uitkomstmaat was verbetering van klachten na 12 maanden, gemeten met de ‘Patient global impression of improvement’-score (Nederlands Trials Register (NTR) 1248).

Resultaten

We randomiseerden 230 vrouwen voor slingchirurgie en 230 voor bekkenfysiotherapie. In totaal onderging 49% van de vrouwen die aanvankelijk in de bekkenfysiotherapie werden ingedeeld aanvullende slingchirurgie na bekkenfysiotherapie. Aanvullende bekkenfysiotherapie werd gegeven bij 11,2% van de vrouwen in de slingchirurgiegroep. Een verbetering van de klachten werd gerapporteerd door 90,8% van de vrouwen in de slingchirurgiegroep en door 64,4% van de vrouwen in de bekkenfysiotherapiegroep (absoluut verschil: 26,4 procentpunten; 95%-BI: 18,1-34,5). Een post-hoc uitgevoerde per-protocolanalyse liet zien dat vrouwen die aanvullende slingchirurgie kregen na bekkenfysiotherapie gelijke uitkomsten hadden als vrouwen die bij aanvang slingchirurgie ondergingen.

Conclusie

De klachten van vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie verbeteren na 1 jaar meer na midurethrale slingchirurgie dan na bekkenfysiotherapie.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The New Engeland Journal of Medicine (2013;369;1124-33) met als titel ‘Surgery versus physiotherapy for stress urinary incontinence’. Afgedrukt met toestemming.

**Namens de PORTRET-studiegroep, waarvan de samenstelling aan het eind van dit artikel staat vermeld.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: drs. J. Labrie, .aios gynaecologie en arts-onderzoeker.

Afd. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde en Van Creveldkliniek: dr. K. Fischer, kinderhematoloog-epidemioloog.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: prof.dr. C.H. van der Vaart, urogynaecoloog.

Maastricht UMC+, afd. Urologie, Maastricht.

Dr. L.C.M. Berghmans, MSc, fysiotherapeut-epidemioloog.

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts.

Contact drs. J. Labrie (j.labrie@umcutrecht.nl)

Verantwoording

De PORTRET-studiegroep bestond naast de auteurs van dit artikel uit: A.L. (Fred) Milani (Reinier de Graaf Gasthuis); Ileana van der Wijk (Groene Hart Ziekenhuis); D.J.C. (Ineke) Smalbraak (Amphia Ziekenhuis); Astrid Vollebregt (Spaarne Ziekenhuis); Rene P. Schellart (Kennemer Gasthuis); G.C.M. (Pepino) Graziosi (St. Antonius Ziekenhuis); J. Marinus van der Ploeg (Martini Ziekenhuis); Jos F.G.M. Brouns (Zaans Medisch Centrum); E. Stella M. Tiersma (VUmc); Annet G Groenendijk (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis); Piet Scholten (Diakonessenhuis, Utrecht); Ben-Willem Mol (AMC); Elisabeth E. Blokhuis (Hofpoort Ziekenhuis); Albert H. Adriaanse (Medisch Centrum Alkmaar); Aaltje Schram (UMCG); J.P.W.R. (Jan Paul) Roovers (AMC).
Belangenconflict: formulier met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7233; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: J. Labrie en C.H. van der Vaart ontvingen een onderzoeksubsidie van ZonMw Doelmatigheidsonderzoek.
Aanvaard op 9 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Julien Labrie ICMJE-formulier
.C.M (Bary) Berghmans Niet beschikbaar
Kathelijn Fischer ICMJE-formulier
A.L.M. (Toine) Lagro-Janssen ICMJE-formulier
C. Huub van der Vaart ICMJE-formulier
Methodologische complexiteit van chirurgische trials
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties