Dalende incidentie van zelfdoding en veranderende methoden
Open

Onderzoek
04-06-2009
Albert M. van Hemert en Marjolijn de Kruif

Auteursinformatie

Parnassia Bavo groep, Bureau 24-uurszorg, Den Haag.

Prof.dr. A.M. van Hemert, psychiater en epidemioloog (tevens: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden); drs. M. de Kruif, arts in opleiding tot psychiater.

Contactpersoon: prof.dr. A.M. van Hemert (b.vanhemert@parnassiabavogroep.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2009