Longkanker bij Nederlandse vrouwen: het einde in zicht

Onderzoek
H.E. Karim-Kos
M.L.G. Janssen-Heijnen
C.A. van Iersel
R.M. van der Meer
E. de Vries
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1473-7
Abstract

Samenvatting

Doel

In kaart brengen en interpreteren van recente veranderingen in sterfte en incidentie van longkanker en veranderingen in rookprevalentie bij vrouwen op jonge en middelbare leeftijd in Nederland.

Opzet

Secundaire data-analyse.

Methode

Er werden gegevens verkregen over sterfte van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS; 1960-2006), over incidentie van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR; 1989-2003) en over rookprevalentie van STIVORO (1988-2007). Sterfte- en incidentiecijfers werden berekend voor vier leeftijdsgroepen (20-44, 45-49, 50-54 en 55-59 jaar). Veranderingen in trends in longkankersterfte en rookprevalentie werden gedetecteerd met ‘joinpoint’-regressie- en geboortecohortanalysen.

Resultaten

Vanaf de jaren zestig steeg de sterfte en incidentie van longkanker onder Nederlandse vrouwen enorm. Medio jaren negentig werden de sterfte- en incidentiecijfers van jonge vrouwen (< 50 jaar) hoger dan die van de mannen. Ondanks een gemiddelde stijging van 4-5 per jaar, stabiliseerde de longkankersterfte onder jonge vrouwen (20-49 jaar) vanaf 1999. Dalende longkankersterfte en rookprevalentie werden waargenomen bij vrouwen geboren ná 1950.

Conclusie

Het einde van de longkankerepidemie bij vrouwen in Nederland lijkt in zicht, met als eerste signaal hiervan: een dalende sterfte en incidentie onder jonge vrouwen, specifiek onder vrouwen geboren ná 1950. De verwachting is dat deze daling zich in de toekomst zal vertalen in een lichte daling of stabilisatie van de totale longkankersterfte en -incidentie.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1473-7

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Integraal Kankercentrum Zuid, afd. Onderzoek, Eindhoven.

Mw.dr.M.L.G.Janssen-Heijnen, epidemioloog.

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Mw.drs.C.A.van Iersel, beleidsmedewerker oncologie.

STIVORO, afd. Onderzoek, Den Haag.

Mw.drs.R.M.van der Meer, epidemioloog.

Contact Mw.ir.H.E.Karim-Kos en mw.dr.E.de Vries, epidemiologen; hr.prof.dr. J.W.W.Coebergh, arts-epidemioloog (h.karim@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties