Trends in incidentie en prevalentie van kanker en in overleving van patiënten in Zuidoost-Nederland, 1970-1999

Onderzoek
M.L.G. Janssen-Heijnen
W.J. Louwman
L.V. van de Poll-Franse
A.C. Voogd
S. Houterman
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1118-26
Abstract

Samenvatting

Doel

Het in kaart brengen van de verandering in incidentie, sterfte, overleving en prevalentie met betrekking tot kanker sinds 1970 in het registratiegebied van het Integraal Kankercentrum Zuid.

Opzet

Beschrijvende populatiestudie.

Methode

Gegevens werden verzameld van alle patiënten bij wie kanker werd gediagnosticeerd in de periode 1970-1999 in het registratiegebied van het Integraal Kankercentrum Zuid. Trends in leeftijdspecifieke en voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie, sterfte, prevalentie en relatieve overleving werden berekend. De veranderingen in incidentie werden gerelateerd aan verandering in blootstelling aan risicofactoren, zoals roken, alcohol, voeding, infecties en zonlicht, en aan vroege opsporing.

Resultaten

De incidentie van maag- en baarmoederhalskanker daalde over de onderzoeksperiode. Bij mannen steeg de incidentie van longkanker sterk tot midden jaren tachtig en daalde daarna. Verder stegen de incidenties van slokdarm-, dikkedarm-, endeldarm-, borst- en prostaatkanker, longkanker bij vrouwen, melanoom van de huid en non-hodgkinlymfoom. De overleving steeg met name voor kanker van de endeldarm, borst, vrouwelijke geslachtsorganen, prostaat, non-seminoma-zaadbalkanker, melanoom van de huid en de ziekte van Hodgkin. Deze verbetering in overleving kon deels verklaard worden door vroege opsporing en deels door verbeteringen in behandeling. De prevalentie van de diagnose ‘kanker’ bij mensen in leven steeg met bijna 30, mogelijk samenhangend met de stijging in incidentie en verbetering in overleving.

Conclusie

Er was een zorgwekkende toename van tumoren die samenhangen met blootstelling aan roken en alcohol, vooral bij vrouwen. Verbeterde opsporingstechnieken en behandelingen gingen samen met een gunstig effect op de overleving. Dit alles ging gepaard met een verhoogde zorgvraag.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ), Postbus 231, 5600 AE Eindhoven.

Contact Mw.dr.M.L.G.Janssen-Heijnen, mw.ir.W.J.Louwman, mw.dr.L.V.van de Poll-Franse, dr.A.C.Voogd (m.janssen@ikz.nl)

Ook interessant

Reacties