Dalende incidentie van zelfdoding en veranderende methoden

Onderzoek
Albert M. van Hemert
Marjolijn de Kruif
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B384
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van tijdtrends in incidentie en gebruikte methoden van zelfdoding in de periode 1970-2007. Vaststellen van het verlies aan levensjaren.

Opzet

Retrospectief dynamisch cohortonderzoek in de Nederlandse bevolking.

Methode

De analyses werden uitgevoerd met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over aantallen en methoden van zelfdoding en over demografische kenmerken van de bevolking. Gegevens werden met de directe methode gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht naar de Nederlandse bevolkingsopbouw van 2007. Tijdtrends werden berekend met poissonregressie.

Resultaten

Sinds 1983 daalde de gestandaardiseerde incidentie van zelfdoding met 38% (95%-BI: 36-40) van 14,8 per 100.000 in het piekjaar 1983 naar 8,3 per 100.000 in 2007. In de leeftijdsgroep van 20-59 jaar was de daling met respectievelijk 47% (95%-BI: 44-51) en 18% (95%-BI: 14-22) aanzienlijk groter voor vrouwen dan voor mannen. De grootste daling vond plaats in de leeftijdsgroep boven 60 jaar: 58% (95%-BI: 55-60). Het aandeel van verdrinking als methode van zelfdoding nam af en dat van verhanging nam toe. In 2007 gingen in Nederland ruim 43.000 levensjaren verloren door zelfdoding, waarvan 82% in de leeftijdsgroep van 20-59 jaar.

Conclusie

Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde sinds 1983 substantieel. Vooralsnog is onduidelijk welke factoren dit bepaalden.

Auteursinformatie

Parnassia Bavo groep, Bureau 24-uurszorg, Den Haag.

Prof.dr. A.M. van Hemert, psychiater en epidemioloog (tevens: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden); drs. M. de Kruif, arts in opleiding tot psychiater.

Contact prof.dr. A.M. van Hemert (b.vanhemert@parnassiabavogroep.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties