Dagelijkse vermoeidheid na kanker en catastroferende gedachten beïnvloeden elkaar

Onderzoek
Stephanie S. Leone
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2471

Waarom dit onderzoek?

Vermoeidheid is een belangrijk probleem voor veel patiënten met kanker en het kan een negatieve invloed hebben op het welbevinden, zelfs lange tijd nadat de behandeling is afgerond. Catastroferende gedachten kunnen vermoeidheid langdurig in stand houden. Het is nog onduidelijk hoe catastroferende gedachten en vermoeidheid elkaar beïnvloeden…

Auteursinformatie

Contact (sleone@trimbos.nl)

Ook interessant

Reacties