Cv-building voor geneeskundestudenten

Klinische praktijk
Eleonore M. Corazolla
Hanna R. Knotnerus
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3003
Abstract

Dames en Heren,

Uit angst voor de toekomst werken de artsen van morgen zich een slag in de rondte. De druk die zij hierdoor ervaren groeit voortdurend. Studenten houden zich steeds meer bezig met cv-building om later meer kans te maken op een felbegeerde opleidingsplaats. In dit artikel beschrijven wij 3 geneeskundestudenten in de bachelorfase die cv-building verschillend benaderen. Ook geven we een overzicht van cv-elementen die volgens opleiders van medische vervolgopleidingen belangrijk zijn tijdens sollicitaties.

Student A is 20 jaar en heeft studeren duidelijk bovenaan haar prioriteitenlijst staan, gevolgd door activiteiten binnen de medische studievereniging. Daarnaast vult ze haar tijd met dingen die ze leuk vindt en die volgens haar goed op haar cv staan. Ze helpt bij 2 wetenschappelijke onderzoeken en schrijft haar bachelorthesis. Als bijbaan schrijft ze samenvattingen voor geneeskundetentamens en geeft ze bijles aan middelbare scholieren. Ze slaapt ongeveer 6 uur per nacht.

Als ze een nieuwe activiteit overweegt, schat ze eerst in hoeveel tijd deze zal gaan kosten. Daarna kijkt ze of ze de activiteit leuk vindt en of deze goed op haar cv staat. Ze doet alleen dingen die goed op haar cv staan en die haar plezier geven. Hoge cijfers en nominaal studeren zijn voor haar belangrijk, die volgens haar getuigen van gedrevenheid en excellentie.

Al sinds haar 15e bouwt ze aan haar cv, omdat volgens haar een goed…

Auteursinformatie

AMC-UvA, Faculteit der Geneeskunde, Amsterdam: E.M. Corazolla en H.R. Knotnerus, geneeskundestudenten.

Contact E.M. Corazolla

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eleonore M. Corazolla ICMJE-formulier
Hanna R. Knotnerus ICMJE-formulier

Reacties