Coschap in de wijk

Onderwijs
12-02-2020
M.C. (Conny) Seeleman, Ronald B.J. Smit en Marielle Jambroes

Samenvatting

Sinds 2017 volgen alle 5e-jaars geneeskundestudenten in het UMC Utrecht een niet-klinische coschapweek in het sociaal domein: het ‘coschap in de wijk’. Studenten gaan bijvoorbeeld naar een sociaal wijkteam of naar organisaties die migranten of psychiatrisch kwetsbare mensen ondersteunen. Leerdoelen voor dit coschap zijn dat studenten (a) de sociale context van gezondheid en zorg ervaren; (b) betekenis geven aan deze ervaringen in de medische praktijk; (c) kennismaken met zorg en professionals in het sociaal domein. De reflectieverslagen tonen dat studenten inzicht krijgen in sociale determinanten van gezondheid. Studenten waarderen het vooral dat ze leren over het dagelijks leven van patiënten en dat ze inzicht krijgen in de zorgverlening in het sociaal domein. Het vertalen van de ervaringen van dit coschap naar het medisch handelen vinden studenten echter moeilijk. De deelnemende organisaties zijn positief over het coschap. Zij vinden het belangrijk dat geneeskundestudenten meelopen in het sociaal domein.