Coschap in de wijk

Perspectief
M.C. (Conny) Seeleman
Ronald B.J. Smit
Marielle Jambroes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4303
Abstract

Samenvatting

Sinds 2017 volgen alle 5e-jaars geneeskundestudenten in het UMC Utrecht een niet-klinische coschapweek in het sociaal domein: het ‘coschap in de wijk’. Studenten gaan bijvoorbeeld naar een sociaal wijkteam of naar organisaties die migranten of psychiatrisch kwetsbare mensen ondersteunen. Leerdoelen voor dit coschap zijn dat studenten (a) de sociale context van gezondheid en zorg ervaren; (b) betekenis geven aan deze ervaringen in de medische praktijk; (c) kennismaken met zorg en professionals in het sociaal domein. De reflectieverslagen tonen dat studenten inzicht krijgen in sociale determinanten van gezondheid. Studenten waarderen het vooral dat ze leren over het dagelijks leven van patiënten en dat ze inzicht krijgen in de zorgverlening in het sociaal domein. Het vertalen van de ervaringen van dit coschap naar het medisch handelen vinden studenten echter moeilijk. De deelnemende organisaties zijn positief over het coschap. Zij vinden het belangrijk dat geneeskundestudenten meelopen in het sociaal domein.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Public health, Utrecht: dr. M.C. Seeleman, docent-onderzoeker public health; dr. M. Jambroes, arts maatschappij & gezondheid. Gemeente Utrecht, afd. Volksgezondheid, Utrecht: drs. R.B.J. Smit, arts maatschappij & gezondheid.

Contact M. Jambroes (m.jambroes@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

S.J.P. (Stella) Martens en drs. R.J.H. (Ruben) Schmits gaven feedback en suggesties op eerdere versies van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
M.C. (Conny) Seeleman ICMJE-formulier
Ronald B.J. Smit ICMJE-formulier
Marielle Jambroes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties