Consult Online: digitaal advies voor tropenartsen

Klinische praktijk
Eva P. Baerends
Ellen M.B.P. Reuling
Claudia B.M. Bijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5566
Abstract

Samenvatting

Consult Online is een digitaal adviessysteem voor Nederlandse tropenartsen dat in 2008 door de Nederlandse Vereniging voor Tropenartsen in Opleiding is opgericht. Het is bedoeld ter ondersteuning van tropenartsen die geen mogelijkheid hebben voor specialistisch overleg ter plaatse. Via een website (www.tropenopleiding.nl) kunnen zij advies vragen aan meer dan 50 experts in 17 verschillende vakgebieden. De experts zijn met name oud-tropenartsen die tegenwoordig als specialist in Nederland werkzaam zijn. 4 jaar na de start van Consult Online is het systeem geëvalueerd. Er werden 146 consulten uit 15 verschillende landen ontvangen. Meer dan de helft (54%) van de consulten werd nog dezelfde dag beantwoord en meer dan driekwart (79%) binnen 2 dagen. Gemiddeld volgden er 3 reacties op een consult. Consult Online maakt op deze wijze specialistisch advies mogelijk voor artsen van patiënten in ontwikkelingsgebieden.

Auteursinformatie

Mseleni Hospital, KwaZulu Natal, Zuid-Afrika.

Drs. E.P. Baerends, tropenarts.

Albert Schweitzer ziekenhuis, afd. Chirurgie, Dordrecht.

Drs. E.M.B.P. Reuling, aios chirurgie.

Bronovo Ziekenhuis, afd. Gynaecologie, Den Haag.

Dr. C.B.M. Bijen, tropenarts in opleiding.

Contact drs. E.P. Baerends (baerends@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Eva P. Baerends ICMJE-formulier
Ellen M.B.P. Reuling ICMJE-formulier
Claudia B.M. Bijen ICMJE-formulier
Een baby met bijzonder gerangschikte huidafwijkingen

Ook interessant

Reacties