Consensus preventie van herpes neonatorum
Open

Onderzoek
11-11-1987
W.I. van der Meijden en A.M. Dumas

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermato-venereologie, Rotterdam.
W.I.van der Meijden, gynaecoloog.
GGD, Virologisch Laboratorium, Rotterdam.
Mw.dr.A.M.Dumas, medisch microbioloog.
Correspondentieadres: Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO), Postbus 20064, 3502 LB Utrecht. J.J.E.van Everdingen, stafmedewerker.

Verantwoording

Namens de werkgroep die de consensus-ontwikkeling voorbereidde.