Complicaties van NSAID-gebruik bij hoogrisicopatiënten

Opinie
Harald E. Vonkeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3794

In november 2004 werd plotsklaps de ‘blockbuster drug’ rofecoxib van de markt gehaald. Gebruik van het toen zeer populaire, COX-2-selectieve NSAID bleek namelijk hartinfarcten te kunnen uitlokken. Dit kwam naar voren tijdens een studie waarin proefpersonen langdurig werden blootgesteld aan rofecoxib in de verwachting hiermee darmkanker te kunnen voorkomen.1

In eerste instantie werd het verhoogde risico op een hartinfarct vooral toegeschreven aan de relatief sterke COX-2-selectieve remming van het middel. Toen het vóórkomen van hartinfarcten tijdens NSAID-gebruik echter werd onderzocht in een aantal grote observationele studies, kwam naar voren dat ook bij gebruik van niet-selectieve NSAID’s vergelijkbare risico’s bestaan.2 Naproxen vormt hierop mogelijk een uitzondering: uit de meeste onderzoeken blijkt dat dit medicijn een relatief laag cardiovasculair risico heeft. De mogelijke reden hiervan is dat naproxen in hoge dosering een remmend effect op trombocytenaggregatie heeft.3

Tussen de verschillende COX-2-selectieve en niet-selectieve NSAID’s werden echter geen verschillen gezien…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Enschede: dr. H.E. Vonkeman, reumatoloog.

Contact H.E. Vonkeman (H.Vonkeman@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Harald E. Vonkeman ICMJE-formulier
Complicaties van NSAID-gebruik bij hoogrisicopatiënten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties