Richtlijn 'NSAID-gebruik en preventie van maagschade'

Klinische praktijk
H.J. Bernelot Moens
J.J. van Croonenborg
M.J. Al
P.M.L.A. van den Bemt
J. Lourens
M.E. Numans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:604-8
Abstract

Samenvatting

- Met ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO is door een werkgroep, bestaande uit reumatologen, huisartsen, ziekenhuisapothekers, een maag-darm-leverarts en een gezondheidseconoom een landelijke, evidence-based richtlijn voor de preventie van maagschade door niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) ontwikkeld.

- De richtlijn heeft tot doel het aantal maagulceraties met perforatie of bloeding als gevolg van NSAID-gebruik te reduceren. In 2000 zijn door deze complicaties naar schatting 165 mensen overleden.

- De richtlijn bevat hoofdstukken over risicofactoren voor het ontstaan van maagulcera tijdens NSAID-gebruik, de effectiviteit en de relatieve toxiciteit voor de maag van verschillende NSAID's, de effectiviteit van behandelingen ter preventie van maagschade en het behandelen van dyspeptische klachten tijdens NSAID-gebruik.

- De richtlijn beveelt een strategie aan waarbij voorschrijvende artsen bij start van een NSAID dienen na te gaan of en in welke mate het risico op maagschade is verhoogd: de belangrijkste risicofactoren zijn voorafgaand peptisch ulcuslijden, leeftijd > 70 jaar en een onbehandelde infectie met Helicobacter pylori in het kader van peptisch ulcuslijden.

- Bij een verhoogd risico kan de voorschrijvende arts een keuze maken uit 3 strategieën ter preventie van maagschade: toevoegen van misoprostol, toevoegen van een protonpompremmer of de keuze voor een COX-2-selectief NSAID.

- Mits een adequate risico-inschatting is gemaakt, laat de richtlijn voorschrijvers de vrijheid om te kiezen uit deze preventieve maatregelen, waarvan de risicoreductie en de kosten vrijwel gelijk zijn.

- Gebruik van acetylsalicylzuur of cumarinederivaten vergroot het risico, waarbij verschillende preventieve strategieën mogelijk zijn; in de richtlijn wordt nader ingegaan op de situatie die bij combinatie met NSAID's ontstaat.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Reumatologie, Enschede.

Hr.dr.H.J.Bernelot Moens, reumatoloog.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Mw.drs.J.J.van Croonenborg, gezondheidkundige.

Erasmus Medisch Centrum, institute for Medical Technology Assessment, Rotterdam.

Mw.dr.M.J.Al, statisticus-gezondheidseconoom.

Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant, Tilburg.

Mw.dr.P.M.L.A.van den Bemt, ziekenhuisapotheker.

Hr.dr.J.Lourens, gastro-enteroloog n.p., Alkmaar.

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Patiëntgebonden Onderzoek, Utrecht.

Hr.dr.M.E.Numans, huisarts.

(j.vancroonenborg@cbo.nl).

Contact mw.drs.J.J.van Croonenborg (j.vancroonenborg@cbo.nl)

Verantwoording

Namens de leden van de werkgroep, die aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties