Cardiovasculaire en gastro-intestinale veiligheid van NSAID’s*

Klinische praktijk
Patricia M.L.A. van den Bemt
Eric T.T.L. Tjwa
Martijn G.H. van Oijen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7311
Abstract

Samenvatting

  • Bij alle NSAID’s kan cardiotoxiciteit optreden; in dit opzicht is naproxen relatief het veiligst.

  • Selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers (coxibs) zijn minstens even effectief in het voorkómen van klinisch relevante gastro-intestinale toxiciteit als niet-selectieve NSAID’s in combinatie met een protonpompremmer (PPI).

  • Niet-selectieve NSAID’s plus een PPI zijn effectiever in het voorkómen van dyspepsie dan coxibs.

  • Na een ernstige gastro-intestinale complicatie bij NSAID-gebruik, dient de patiënt in principe geen NSAID’s meer te gebruiken. Als dit toch nodig is, dan gaat de voorkeur uit naar een coxib plus een PPI.

Auteursinformatie

*Dit artikel is in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform (Van den Bemt PMLA, Kuipers EJ, Tjwa ETTL. Cardiovasculaire en gastro-intestinale veiligheid van NSAID’s. 2014;8:a1420).

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Ziekenhuisapotheek: dr. P.M.L.A. van den Bemt, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: dr. E.T.T.L. Tjwa, mdl-arts.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Maag-, darm-, en leverziekten, Utrecht.

Dr. M.G.H. van Oijen, epidemioloog.

Contact dr. P.M.L.A. van den Bemt (p.vandenbemt@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Patricia M.L.A. van den Bemt ICMJE-formulier
Eric T.T.L. Tjwa ICMJE-formulier
Martijn G.H. van Oijen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties