Complicaties tijdens en 2 jaar na revisie van een totaleheupprothese

Onderzoek
S. Witjes
J.C.M. Schrier
J.W.M. Gardeniers
B.W. Schreurs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1928-34
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van complicaties tot 2 jaar na revisie van totaleheupprothesen.

Opzet

Descriptief.

Methode

Via een prospectieve registratie werden gegevens verzameld over de complicaties die zich hadden voorgedaan bij de patiënten die een heuprevisie hadden ondergaan in de jaren 2002 en 2003 op de afdeling Orthopedie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen.

Resultaten

De onderzoeksgroep bestond uit 67 patiënten, 47 vrouwen en 20 mannen, die bij de revisie een gemiddelde leeftijd hadden van 62 jaar (SD: 15,3). Van de 67 heuprevisies betrof het in 64 van de gevallen een eerste revisie en in 36 een hernieuwde revisie. In 40 van de gevallen betrof het een komrevisie, in 15 een steelrevisie en in 45 een totale revisie. De frequentste operatie-indicaties waren aseptische loslating (76) en recidiverende luxaties (13). Bij 19 van de operaties trad een peroperatieve complicatie op en 2 patiënten overleden binnen 2 jaar na operatie door niet aan de operatie gerelateerde oorzaken. Bij 51 van de overlevende patiënten trad tot 2 jaar postoperatief een complicatie op, waaronder 8 luxaties en 5 diepe infecten, waarvan bij 2 van de 3 diepe infecten achteraf sprake was van een reeds bestaande infectie en dus septische loslating. Samen met luxaties waren infecties de frequentste indicatie voor een reoperatie. Het reoperatiepercentage was 12. Van de 5 patiënten met een luxatie werden er 3 opnieuw geopereerd wegens persisterende mechanische instabiliteit.

Conclusie

Heuprevisies gaan gepaard met een hoog percentage aan complicaties binnen 2 jaar na de operatie. De resultaten komen overeen met de weinige gegevens die er in de literatuur bekend zijn.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1928-34

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Orthopedie 800, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.S.Witjes en hr.J.C.M.Schrier, artsen in opleiding tot orthopeed; hr.dr.J.W.M.Gardeniers en hr.dr.B.W.Schreurs, orthopedisch chirurgen.

Contact hr.dr.B.W.Schreurs (b.schreurs@orthop.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties