Bij 77% van de patiënten een andere diagnose gesteld

Complex regionaal pijnsyndroom type 1?

Onderzoek
Jan Paul M. Frölke
Anouke van Rumund
Diewertje de Waardt
Robert T.M. van Dongen
Frank P.A.J. Klomp
André L.M. Verbeek
Henk van de Meent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B174
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de uiteindelijke diagnose bij patiënten met de vermoedelijke diagnose ‘complex regionaal pijnsyndroom type 1’ (CRPS-1).

Opzet

Prospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

Alle nieuwe patiënten die in de periode 2004-2007 naar ons waren verwezen omdat CRPS-1 werd vermoed, werden door ons multidisciplinaire team voor CRPS beoordeeld aan de hand van de diagnostische criteria van Bruehl en de International Association for the Study of Pain (IASP). Als de diagnose ‘CRPS-1’ op grond van deze criteria werd verworpen, stelde het team in onderlinge consensus zo mogelijk een alternatieve diagnose.

Resultaten

In de onderzoeksperiode werden 395 nieuwe patiënten gezien. Bij 304 (77%) werd de diagnose ‘CRPS-1’ verworpen. Bij 127 patiënten (32%) werden de pijnklachten veroorzaakt door een inadequate of weinig succesvolle behandeling van het oorspronkelijke traumatische letsel. Bij 26 patiënten (7%) werd geen specifieke diagnose gesteld. Uiteindelijk voldeden 91 patiënten (23%) volledig aan de criteria van Bruehl en de IASP voor de diagnose ‘CRPS-1’.

Conclusie

Bij de meerderheid van patiënten met pijn en vegetatieve disregulatie in een extremiteit na een trauma of operatie is er een onderliggende oorzaak die behandeld moet worden voordat men de diagnose ‘CRPS-1’ kan stellen. Zoeken naar een onderliggende oorzaak voorkomt ‘doctor’s delay’ en potentieel ineffectieve behandelingen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Heelkunde: dr. J.P.M. Frölke, chirurg; drs. A. van Rumund en drs. D. de Waardt, coassistenten.

Afd. Anesthesiologie: dr. R.T.M. van Dongen, anesthesioloog.

Afd. Fysiotherapie: F.P.A.J. Klomp, fysiotherapeut.

Afd. Epidemiologie: prof.dr. A.L.M. Verbeek, klinisch epidemioloog.

Afd. Revalidatiegeneeskunde: dr. H. van de Meent, revalidatiearts.

Contact dr. J.P.M. Frölke (j.frolke@chir.umcn.nl)

Verantwoording

E. Rutjes-Ariëns leverde een waardevolle bijdrage aan het verwerken van de patiëntengegevens.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties