een diagnostische valkuil

Complex regionaal pijnsyndroom type 1

Klinische praktijk
Hendrik van de Meent
Robert T.M. van Dongen
Frank P.A.J. Klomp
Adelmar W.A. Bruggeman
Jan Paul M. Frölke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B165
Abstract

Dames en Heren,

De diagnostiek van het complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1), ook wel posttraumatische dystrofie genoemd, is moeilijk. Een gouden standaard voor de diagnostiek ontbreekt, de definitie van het ziektebeeld is weinig specifiek en de etiologie is onduidelijk. Volgens de huidige inzichten in de pathofysiologie kunnen perifeer afferente, efferente en centrale mechanismen een rol spelen bij het tot stand komen dan wel onderhouden van het ziektebeeld. Tot nu toe is er geen eenduidige verklaring voor de wijze waarop deze mechanismen met elkaar zijn verbonden.1

In Nederland heeft een werkgroep van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO zich over het probleem van de diagnostiek gebogen. Deze werkgroep is van mening dat de klinische diagnose ‘CRPS-1’ kan worden gesteld aan de hand van de criteria van Veldman et al. en die van de International Association for the Study of Pain (IASP),2,3 zolang er geen afdoende bewijs gepubliceerd is…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Revalidatiegeneeskunde: dr. H. van de Meent, revalidatiearts; F.P.A.J. Klomp, fysiotherapeut.

Afd. Anesthesiologie: dr. R.T.M. van Dongen, anesthesioloog.

Afd. Heelkunde: drs. A.W.A. Bruggeman, arts; dr. J.P.M. Frölke, chirurg.

Contact dr. H. van de Meent (h.vandemeent@reval.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 september 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties