Chronische lage rugpijn: het falen van de orgaangeneeskunde

Opinie
J. van Gijn
R.C. van der Mast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1553-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1577.

Elders in dit tijdschriftnummer beschrijven orthopeden uit Maastricht en Utrecht een grote groep patiënten met chronische pijnklachten die in een Duitse kliniek een uiteindelijk mislukte ingreep hadden ondergaan wegens lage rugpijn.1 De ingreep bestond uit het vervangen van één of meer tussenwervelschijven door kunststof, met teleurstellende resultaten voor de beschreven patiënten. Deze ervaringen sluiten niet bij voorbaat uit dat bij andere patiënten de resultaten beter kunnen zijn, maar tot op heden is dat niet uit adequaat vergelijkend onderzoek gebleken.2

Dat alles geeft sterk te denken, te meer omdat chronische rugpijn zo vaak vóórkomt. Vanuit het buitenland worden voor allerlei ‘fantasie’-operaties patiënten met rugpijn geronseld, zoals in vroeger tijden rondtrekkende chirurgijns blaasstenen verwijderden.3 Die waren ook uit het zicht als de complicaties zich openbaarden. Een belangrijk verschil is echter dat het bij blaasstenen ging om een tastbare en plaatselijke afwijking…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Hr.prof.dr.J.van Gijn, neuroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Leiden.

Mw.prof.dr.R.C.van der Mast, psychiater.

Contact hr.prof.dr.J.van Gijn, neuroloog (j.vangijn@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties