Starten, stoppen of doorgaan?

Cholesterolverlaging bij ouderen

Klinische praktijk
Emma E.F. Kleipool
Jannick A.N. Dorresteijn
Frank L.J. Visseren
Monika Hollander
Mike J.L. Peters
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2658
Abstract

Samenvatting

Bij ouderen kan het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) gereduceerd worden door cholesterolverlaging.

Bij ouderen bestaat echter een grote spreiding in de hoogte van het risico op HVZ. Concurrerende risico’s, tijd-tot-baat van de medicatie in relatie tot de levensverwachting en de kwetsbaarheid van de patiënt moeten worden meegewogen bij het besluit om een oudere patiënt al dan niet een cholesterolverlager voor te schrijven.

Gebruik bij het schatten van het cardiovasculaire risico bij ouderen een individuele risicoscore die rekening houdt met concurrerende risico’s.

Begin bij vitale ouderen zonder vaatlijden alleen met cholesterolverlagers als zij een hoog cardiovasculair risico hebben, bijvoorbeeld door diabetes mellitus of een zeer hoge bloeddruk. Er is geen plaats voor cholesterolverlagers bij kwetsbare ouderen zonder vaatlijden.

Begin met een cholesterolverlager bij oudere patiënten met vaatlijden of continueer deze. Stop bij patiënten die hinderlijke bijwerkingen ondervinden of als de levensverwachting van de patiënt niet langer dan 1-2 jaar is.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne-ouderengeneeskunde: drs. E.E.F. Kleipool, arts-onderzoeker; dr. M.J.L. Peters, internist-vasculair geneeskundige en internist ouderengeneeskunde; prof.dr. M. Muller, internist ouderengeneeskunde en epidemioloog. UMC Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. J.A.N. Dorresteijn, internist-vasculair geneeskundige i.o. en epidemioloog; prof.dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculair geneeskundige en epidemioloog. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: dr. M. Hollander, kaderhuisarts hart- en vaatziekten.

Contact E.E.F. Kleipool (e.kleipool@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC) leverde een waardevolle bijdrage aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Emma E.F. Kleipool ICMJE-formulier
Jannick A.N. Dorresteijn ICMJE-formulier
Frank L.J. Visseren ICMJE-formulier
Monika Hollander ICMJE-formulier
Mike J.L. Peters ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties