Cholera anno 1991

Klinische praktijk
J.I. van der Spoel
P. Speelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1744-7

Eind januari 1991 werden de eerste gevallen van cholera in Zuid-Amerika vastgesteld, waar de ziekte zich nu vanuit Peru in hoog tempo in de omringende landen verspreidt.1 Tot 7 mei werden in Peru, Chili, Columbia en Ecuador 186.883 patiënten gemeld, van wie er 1505 (0,8) overleden, terwijl de epidemie ook in Brazilië en Mexico is doorgedrongen.2-4 Inmiddels is het dodental opgelopen tot meer dan 4000.5 Ook vanuit Irak is een sterke toename van het aantal gevallen van cholera gemeld.3

In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van een infectie met Vibrio cholerae besproken en wordt ingegaan op de vraag welke hygiënische maatregelen een reiziger naar gebieden waar cholera heerst, kan nemen en op de betekenis van vaccinatie. Ook wordt de kans op import van cholera in Nederland besproken.

Epidemiologie

Cholera is een door V. cholerae serotype 01 veroorzaakte acute infectieziekte, die in bepaalde delen van de…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

J.I.van der Spoel, assistent-geneeskundige.

Academisch Medisch Centrum, afd. Infectieziekten en Tropische Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.P.Speelman, internist.

Contact dr.P.Speelman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

A.H.
van Soest

Tübingen, Duitsland, oktober 1991,

In het artikel van Van der Spoel en Speelman (1991;1744-7) wordt de huidige cholera-epidemie als de zevende geteld. Is het niet gebruikelijk sinds 1970 van de achtste te spreken?1

A.H. van Soest
Literatuur
  1. Stevenson D. Davey and Lightbody's control of disease in the tropics. London: 1987: 37.

J.I.
van der Spoel

Amsterdam, december 1991,

De zevende cholerapandemie begon in 1961 toen infecties met Vibrio cholerae, biotype El Tor, ook buiten Sulawesi (Celebes) begonnen voor te komen.1 Via Bangladesh (1963), India (1964), Iran en Irak (1965-1966) bereikte de pandemie Rusland. Vanaf 1970 breidde cholera zich uit naar West-Afrika en verspreidde zich in snel tempo over grote delen van Afrika. De ziekte is ten slotte endemisch geworden in belangrijke delen van Afrika, met name in de kuststreken.

De cholera-epidemie in Zuid-Amerika is de eerste manifestatie van deze zevende pandemie in Zuid-Amerika. Het is niet gebruikelijk sinds 1970 van de achtste epidemie (pandemie) te spreken.23

J.I. van der Spoel
P. Speelman
Literatuur
  1. World Health Organization. Cholera, the epidemic in Peru. Part i. Wkly Epidem Rec 1991; 66: 61-3.

  2. Behrens RH. Cholera. Forget vaccines this time around. Br med J 1991; 302: 1033-4.

  3. Glass RI, Claeson M, Blake PA, Waldman RJ, Pierce NF. Cholera in Africa: lessons on transmission and control for Latin America. Lancet 1991; 338: 791-5.