Chirurgische behandeling van diverticulitis - hoe veilig is de primaire anastomose?

Nieuws
J. Siebenga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1334-5
Download PDF

artikel

Schmedt et al. proberen antwoord te geven op twee belangrijke vragen bij de behandeling van diverticulitis: worden met een profylactische resectie de morbiditeit en mortaliteit verminderd en moet de anastomose beschermd worden door een anus praeternaturalis?1

Zij analyseerden retrospectief 445 opeenvolgende patiënten. Electieve resectie werd uitgevoerd wanneer de patiënt meerdere episoden met buikklachten had gehad en er met aanvullende diagnostiek tekenen van chronische of acute infectie werden gezien. Vroegtijdig electief werden die patiënten behandeld die geen goede respons hadden op conservatieve therapie. Acute behandeling volgde bij tekenen van perforatie. Bij elke resectie werd gestreefd naar een primaire anastomose. Patiënten werden naar ernst ingedeeld in stadia, van stadium 0 (chronische diverticulitis) tot stadium 3 (perforatie en uitgebreide peritonitis).

Voor de gehele groep was de morbiditeit 26,5 (118) en de mortaliteit 1,6 (7). Een primaire anastomose werd gelegd in 96 (425) van alle gevallen en bij 64 (21/33) van de patiënten met stadium 3. Er hadden 4 patiënten (0,9) een insufficiënte anastomose. In de groep met stadium 3 kwam geen lekkage voor. De morbiditeit in stadium 3 was 45,5 (15/33) en de mortaliteit 12,1 (4/33). Stadium van ontsteking en leeftijd van de patiënt correleerden met de mortaliteit.

De auteurs concluderen dat patiënten uit de risicogroepen (hoge leeftijd, comorbiditeit) baat hebben bij vroegtijdige electieve operatie, omdat de morbiditeit en de mortaliteit bij perforatie verhoogd zijn. Tevens kan een primaire anastomose veilig worden gebruikt, zelfs in gevorderde stadia. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de conditie van de patiënt en de ervaring van de operateur.

Literatuur
  1. Schmedt CG, Bittner R, Schröter M, Ulrich M, LeiblB. Chirurgische Therapie der Colondiverticulitis - Wie sicher ist dieprimäre Anastomose? Chirurg 2000;71:202-8.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties