Geen goed onderzochte behandeling voor diverticulitis

Klinische praktijk
Werner A. Draaisma
Bryan J.M. van de Wall
Jefrey Vermeulen
Cagdas Unlu
Niels de Korte
Hilko A. Swank
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A648
Abstract

Samenvatting

In Nederland worden jaarlijks bijna 14.000 patiënten met gecompliceerde diverticulose (diverticulitis of divertikelbloedingen) opgenomen in het ziekenhuis. Welke behandeling de voorkeur heeft, is onduidelijk

  • In Nederland worden jaarlijks bijna 14.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met klachten van gecompliceerde diverticulose, te weten diverticulitis of divertikelboedingen.

  • Er bestaat onduidelijkheid over 4 kernaspecten van de behandeling van diverticulitis: de waarde van antibiotica bij milde diverticulitis, de vraag of electieve resectie van het aangetaste colonsegment gerechtvaardigd is voor recidiverende diverticulitis of persisterende klachten na een episode van diverticulitis, de vraag of patiënten met purulente peritonitis op basis van perforatie afdoende kunnen worden behandeld met alleen laparoscopische lavage in plaats van resectie, en de vraag of een primaire anastomose veilig verricht kan worden bij patiënten met een ernstige diverticulitis die gegeneraliseerde purulente of fecale peritonitis hebben (zogenaamde hinchey-klasse III en IV).

Auteursinformatie

*Namens de Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group, waarvan de deelnemers aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort.

Dr. W.A. Draaisma, arts in opleiding tot chirurg; B.J.M. van de Wall, student-onderzoeker.

Erasmus MC-Centrum, afd. Heelkunde, Rotterdam.

Drs. J. Vermeulen, arts in opleiding tot chirurg.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Drs. C. Unlu, arts in opleiding tot chirurg.

VU Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Drs. N. de Korte, arts in opleiding tot chirurg.

Academisch Medisch Centrum Amsterdam/Universiteit van Amsterdam, afd. Heelkunde, Amsterdam.

H.A. Swank, student-onderzoeker.

Contact dr. W.A. Draaisma (wa.draaisma@meandermc.nl)

Verantwoording

*Deelnemers aan de Dutch Diverticular Disease (3D) Collaborative Study Group zijn: prof.dr. Willem A. Bemelman en dr. Marja A. Boermeester (chirurgen, Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam), dr. Erwin van der Harst (chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam), prof.dr. Johan F. Lange (chirurg, Erasmus MC-Centrum, Rotterdam), dr. Hein B.A.C. Stockmann (chirurg, Kennemer Gasthuis, Haarlem), dr. Bart C. Vrouenraets (chirurg, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam), prof.dr. Ivo A.M.J. Broeders en dr. Esther C.J. Consten (chirurgen, Meander Medisch Centrum, Amersfoort).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 augustus 2009

Ook interessant

Reacties