De stand van zaken in 2016

Behandeling van diverticulitis

Klinische praktijk
Stefan van Dijk
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D69
Abstract

Samenvatting

  • Patiënten met ongecompliceerde diverticulitis kunnen bijna altijd zonder antibiotica en vaak zelfs poliklinisch behandeld worden.
  • Voor de preventie van recidieven zijn er vooralsnog geen medicamenteuze behandelingen die hun nut hebben bewezen.
  • Patiënten met gecompliceerde diverticulitis worden met antibiotica behandeld als het abces kleiner is dan 4 cm; bij grotere abcessen vindt percutane drainage plaats, en alleen als deze therapie niet aanslaat is operatie aangewezen.
  • Laparoscopische lavage is niet beter dan een partiële resectie bij purulente peritonitis.
  • Een geperforeerde diverticulitis met fecale peritonitis wordt behandeld met een Hartmann-procedure; bij geselecteerde patiënten kan een resectie met primaire anastomose worden overwogen.
  • De chirurg beslist op basis van eigen ervaring of de resectie laparoscopisch of open wordt verricht.
  • Electieve resectie vanwege recidiverende diverticulitis wordt vooralsnog per patiënt afgewogen.
  • Alleen hoog-risicopatiënten dienen bij de follow-up een colonoscopie te krijgen ter uitsluiting van een maligniteit. De overige patiënten worden terugverwezen naar het reguliere screeningsprogramma voor colorectaal carcinoom.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Drs. S. Van Dijk, arts-onderzoeker chirurgie; prof.dr. M.A. Boermeester, gastro-intestinaal chirurg.

Contact prof.dr. M.A. Boermeester (m.a.boermeester@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Stefan van Dijk ICMJE-formulier
Marja A. Boermeester ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties