Chirurgische behandeling van de rectale prolaps
Open

Stand van zaken
08-04-2006
G.H.H. Mannaerts en C.H. Ruseler

- De rectale prolaps dient van de anale prolaps of de slijmvliesprolaps te worden onderscheiden, daar de behandeling verschillend is.

- De enige effectieve behandeling van de rectale prolaps is een chirurgische. Deze is ook op oudere leeftijd wenselijk, omdat de invaliditeit van de aandoening groot is en de morbiditeit van de huidige chirurgische behandeling gering is. Bovendien is er een hoog succespercentage.

- De ventrale rectopexie lijkt op grond van anatomische voordelen (preservering rectale innervatie en ‘lifting’ van het middencompartiment) en resultaten (laag recidiefpercentage en vermindering van obstipatieklachten) de voorkeur te genieten boven andere chirurgische behandelingstechnieken.

- Laparoscopische benadering is even effectief en gaat gepaard met minder morbiditeit, sneller herstel en lagere medische kosten in vergelijking met open procedures.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:781-7