Chirurgische behandeling van de rectale prolaps
Open

Stand van zaken
08-04-2006
G.H.H. Mannaerts en C.H. Ruseler
Aanvaard op 08-11-2005.
Gepubliceerd op 08-04-2006.
In print verschenen in week 14 2006.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:781-7