CBO-richtlijn 'Aspecifieke lage rugklachten' sterk vergelijkbaar met de standaard 'Lage-rugpijn' van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Opinie
J.A. Mazel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:304-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 310.

In 2002 heeft het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO de richtlijn ‘Aspecifieke lage rugklachten’ gepubliceerd.1 Elders in dit nummer staat een korte samenvatting van deze richtlijn, die de consensus is van een multidisciplinaire werkgroep.2 Het ligt voor de hand om bij een nieuwe richtlijn over aspecifieke lage rugklachten de standaard ‘Lage-rugpijn’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uit 1996 hierover te raadplegen en tevens gebruik te maken van 2 artikelen uit 2000 in dit tijdschrift over de resultaten van systematische reviews over acute en chronische lage rugklachten.3-5

De CBO-richtlijn verdeelt de aspecifieke rugklachten in acute (0-12 weken) en chronische (> 12 weken), de NHG-standaard plaatst tussen acuut en chronisch nog een groep ‘subacute rugpijn’. Dit hangt onder andere samen met het advies in de NHG-standaard aan de patiënt om op geleide van de klachten na bepaalde vastgestelde tijden terug te komen…

Auteursinformatie

Hr.dr.J.A.Mazel, huisarts, Prins Bernhardlaan 43, 7622 BE Borne.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties