Carnivoren

Erwin J.O. Kompanje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2010

Uit een artikel in Nature Food (2021) blijkt dat bij vleesproductie twee keer zoveel broeikasgassen vrijkomen als bij het verbouwen van planten. De vlees- en zuivelindustrie is verantwoordelijk voor circa 15% van alle broeikasgasuitstoot. In 1961 werd wereldwijd 71 miljoen ton vlees geproduceerd, in 2018 was dit 341 miljoen ton…

Auteursinformatie

Erwin J.O. Kompanje is onderzoeker op het gebied van de klinisch-ethische aspecten van IC-geneeskunde bij het Erasmus MC. Hij is een van de 5 vaste columnisten voor het NTvG.

Contact E.J.O. Kompanje (erwinkompanje@me.com)

Gerelateerde artikelen

Reacties