Een mondiaal rechtvaardigheidsvraagstuk

Scheve verdeling oorzaak en gevolgen klimaatcrisis

Afrikaanse vrouwen die hun hebben en houden op het hoofd dragen
Joyce L. Browne
Amrish Baidjoe
Teun Bousema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7487
Abstract

Klimaatverandering treft de armste landen het allerhardst. En dat terwijl de rijke landen de belangrijkste veroorzakers zijn. De wereldwijde klimaatcrisis moet daarom worden aangepakt volgens principes van rechtvaardigheid – iets waar zorgverleners zich hard voor moeten maken.

Samenvatting

Klimaatverandering heeft een duidelijke impact op ecosystemen, voedselzekerheid en menselijke gezondheid. De impact is het grootst in armere regio’s die verhoudingsgewijs heel weinig hebben bijgedragen aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Daarom moeten rechtvaardigheidsprincipes worden gehanteerd bij het opstellen van strategieën voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De Nederlandse zorgprofessional kan hierin een relevante rol spelen, als zorgverlener en als pleitbezorger.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Eerstelijnszorg en Gezondheidswetenschappen, afd. Global Public Health & Bioethics, Utrecht: dr. J.L. Browne, arts niet praktiserend, epidemioloog. Médecins Sans Frontières, Operational Research Unit and Epidemiology Support Unit (LuxOR), Luxemburg, Luxemburg: dr. A. Baidjoe, veldepidemioloog (tevens: Médecins Sans Frontières, Operational Centre Brussels, Medical Department, Brussel, België; London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of Infectious Disease Epidemiology, Londen, Verenigd Koninkijk). Radboudumc, afd. Afdeling Medische Microbiologie, Nijmegen: prof.dr. T. Bousema, epidemioloog.

Contact J.L. Browne (j.l.browne@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Joyce L. Browne ICMJE-formulier
Amrish Baidjoe ICMJE-formulier
Teun Bousema ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties