Cardiovasculaire preventie: begin jong

Klinische praktijk
Frank L.J. Visseren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B368
Abstract

De incidentie van klinische uitingen van atherosclerotische vaatziekte op jonge leeftijd is zeer laag. Toch wordt de kiem voor atherosclerotische vaatziekten op latere leeftijd vaak in de jeugd al gelegd. Al jong leren mensen immers roken, ongezond eten en te weinig bewegen. Uit veel onderzoek blijkt dat het veranderen van leefstijl – gewichtsreductie, meer bewegen en stoppen met roken – moeilijk is. Daarom is een gezonde leefstijl in de jeugd belangrijk.

Kinderen en adolescenten met overgewicht hebben een grotere kans om later vaatziekten te krijgen dan leeftijdsgenoten met een normaal gewicht.1 Wanneer overgewicht leidt tot het ontstaan van metabool syndroom bij jongvolwassenen, neemt het cardiovasculaire risico op latere leeftijd toe.2 Overgewicht op jonge leeftijd is dus een belangrijke risicofactor voor latere vasculaire complicaties. Het is nog niet duidelijk of die veroorzaakt worden door irreversibele vaatschade die ontstaat tijdens de jeugd of door het voorzetten van een ongunstige leefstijl…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde, Utrecht.

Contact Dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculair geneeskundige en epidemioloog (f.l.j.visseren@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 maart 2009

Ook interessant

Reacties