Burn-out: een ongrijpbaar fenomeen

Hoe komen we verder?
Zorg
22-02-2021
Christiaan H. Vinkers

De diagnose wordt vaak gesteld, maar waarover hebben we het nou precies als we een burn-out constateren? Zolang dat niet duidelijk is, blijft doeltreffend behandelen lastig, betoogt psychiater Christiaan Vinkers.

Aanvaard op 01-01-1970.
Gepubliceerd op 22-02-2021.
In print verschenen in week 8 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5581