Buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie; geen reden om huidige antibioticumrichtlijn te herzien

J.J. Oosterheert
M.J.M. Bonten
M.M.E. Schneider
I.M. Hoepelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:381-6
Abstract

Samenvatting

- Bij volwassenen is buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie een belangrijke oorzaak van ziekenhuisopname en overlijden.

- Het aanbevolen antibioticum voor pneumonie door Streptococcus pneumoniae is een β-lactamantibioticum en bij zogenaamde atypische verwekkers een macrolide.

- In onder andere de VS wordt tegenwoordig aanbevolen te beginnen met een β-lactamantibioticum en een macrolide of met een van de nieuwe chinolonen.

- De beschikbare literatuur bestaat uit overwegend retrospectieve studies. Door mogelijke selectiebias en inconsistenties in de gemelde uitkomsten, is het niet mogelijk om uit deze studies gegronde conclusies te trekken.

- Redenen voor een eventuele meerwaarde van het toevoegen van een macrolide zouden kunnen zijn: hogere prevalentie van ongediagnosticeerde atypische verwekkers, anti-inflammatoire effecten van macroliden, en resistentie van de belangrijkste verwekkers tegen β-lactamantibiotica. Deze lijken geen rol van betekenis te spelen.

- De Nederlandse richtlijn kan worden gehandhaafd.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Acute Geneeskunde en Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

J.J.Oosterheert, arts-onderzoeker; dr.M.J.M.Bonten, mw.dr.M.M.E. Schneider en prof.dr.I.M.Hoepelman, internisten-infectiologen.

Contact J.J.Oosterheert

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties