Borstkankerscreening na de leeftijd van 70 jaar: het effect op de borstkankersterfte

Klinische praktijk
J.A.A.M. van Dijck
A.L.M. Verbeek
J.H.C.L. Hendriks
R. Holland
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:428-33

Zie ook de artikelen op bl. 421, 423, 439 en 445.

Bij het opzetten van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker is besloten alleen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar uit te nodigen voor mammografische screening. Vrouwen die 75 jaar en ouder zijn geworden, mochten op eigen initiatief blijven deelnemen. Met ingang van 1993 is vanwege kostenbesparing deze mogelijkheid echter stopgezet. Als argumentatie wordt de onzekerheid over de hoogte van de reductie van de borstkankersterfte door screening van oudere vrouwen aangevoerd. Ook zou voor deze groep vrouwen screening meer nadelen hebben, zoals een groter aantal persoonsjaren dat de patiënt moet leven met de wetenschap dat zij de ziekte heeft.1 Dit laatste geldt vooral voor bij screening ontdekte borstkankerpatiënten die door een andere aandoening overlijden vóór het tijdstip waarop zonder screening de diagnose zou zijn gesteld.

Ook in het buitenland is geen eenduidigheid omtrent de bovenste leeftijdsgrens waarop…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, faculteit der Medische Wetenschappen, afd. Epidemiologie en Academisch Ziekenhuis, Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Mw.drs.J.A.A.M.van Dijck, epidemioloog; prof.dr.A.L.M.Verbeek, arts-epidemioloog; dr.J.H.C.L.Hendriks, radiodiagnost

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties