Borstkanker tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
K. Welvaart
J. Bennebroek Gravenhorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:538-40

Geschat wordt dat in Nederland jaarlijks 75 van de 1OO.OOO vrouwen borstkanker krijgen; onder het dertigste jaar is mammacarcinoom vrij zeldzaam, daarboven neemt de incidentie geleidelijk toe.1 Het voorkomen van mammacarcinoom ijdens de zwangerschap is zeldzaam en wordt in de literatuur geschat op 0,2-3,8 van alle patiënten met mammacarcinoom, terwijl het geschatte aantal gevallen van borstkanker die wordt ontdekt bij vrouwen die zwanger zijn, 1 tot 3 op 1O.OOO bevallingen bedraagt.2 De gemiddelde leeftijd van vrouwen bij wie borstkanker tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, bedraagt 34-35 jaar.

De arts die te maken krijgt met een zwangere patiënte met een mammacarcinoom mist begrijpelijkerwijze vrijwel altijd de nodige ervaring in het te volgen beleid. Wij willen, mede aan de hand van de literatuur, ingaan op de diagnostische procedure, de therapeutische dilemma's en de prognose.

Diagnostiek

Zwangerschap resulteert in hypertrofie van de borst; bij zelfonderzoek door de vrouw, voor velen toch…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Oncologische Heelkunde: prof.dr.K.Welvaart, chirurg.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: prof.dr.J.Bennebroek Gravenhorst, gynaecoloog.

Contact prof. dr.K.Welvaart

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties