Bloedonderzoek is niet altijd nodig

Lester du Perron

artikel

Artsen kunnen om verschillende redenen bloedonderzoek laten verrichten. Soms is dat echt noodzakelijk, maar regelmatig blijkt bloedonderzoek eigenlijk niet nodig te zijn. Zo zijn er maar enkele situaties waarin het nuttig kan zijn om vitamine D of B12 te meten. Toch worden die bepalingen de laatste jaren steeds vaker verricht. In het ziekenhuis is mogelijk zelfs 20% van alle bloedonderzoeken onnodig.

Er zijn verschillende oorzaken voor de onnodige bloedonderzoeken:

  • Artsen kunnen overschatten in welke situaties bloedonderzoek nodig is.
  • Artsen kunnen bloedonderzoeken herhalen die kort daarvoor nog door een andere arts waren verricht.
  • Patiënten kunnen vragen om bloedonderzoeken toch te laten verrichten, ook al is dat medisch gezien niet nodig.

Het aantal onnodige bloedonderzoeken kan verminderen door artsen en patiënten beter te informeren. Dat geldt zowel voor bloedonderzoek door de huisarts als in het ziekenhuis. Ook kan extra aandacht voor het onnodig herhalen van bloedonderzoek helpen.

Arts en patiënt kunnen samen bespreken welk onderzoek wel of niet nodig is. Minder onnodig bloedonderzoek kan bovendien kosten besparen, zowel voor de patiënt zelf – bloedonderzoek via de huisarts valt onder het eigen risico – als voor de maatschappij.

Lees meer over dit onderwerp in deze NTvG publicaties:

Diagnostiek vitamine D en B12 kan doelmatiger
Hoe laat je huisartsen doelmatiger vitamine D en B12 bepalen?
Gerichtere bepaling vitamines kan olievlekwerking hebben

Ook interessant