Gerichtere bepaling vitamines kan olievlekwerking hebben

Illustratie van twee figuren tegenover elkaar. Ze raken elkaars hoofd aan. Hun armen hebben de vorm van een moersleutel.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6543

Geen enkele arts wil onnodige zorg leveren of onnodige diagnostiek doen. Maar dat artsen te veel laboratoriumbepalingen aanvragen, lijkt bijna een gegeven. Wat hebben artsen nodig om het meest effectief en efficiënt gebruik te maken van labbepalingen?

Het duurt vaak lang voordat innovaties in de routinezorg zijn geïntegreerd. Andersom kan het ook lang duren voordat zorg waarbij patiënten geen of nauwelijks baat blijken te hebben, wordt losgelaten. In het kader van de Gezonde Zorg-campagne gaat het NTvG de komende tijd in gesprek met een panel van experts over potentiële verbetering van zorg door middel van de-implementatie, implementatie of substitutie van bestaande zorg. We doen dit steeds aan de hand van een praktijkcasus en met in ons achterhoofd het raamwerk van Powers et al. (zie kader ‘Evidence, eminence & economics’).

De huidige casus (D6403) gaat over reductie van vitamine D- en B12-laboratoriumbepalingen.

Bewustwording

Vitaminebepalingen hebben bij vage of onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk zelden toegevoegde waarde. De praktijk laat zien dat terughoudendheid in het aanvragen van vitaminebepalingen haalbaar is, en volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie bovendien een ‘verstandige keuze’. ‘Vitamine D en…

Auteursinformatie

Lara Harmans, MSc, nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact L. Harmans (l.harmans@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara Harmans ICMJE-formulier
Diagnostiek vitamine D en B12 kan doelmatiger
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Gezonde Zorg
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties