Bloeding na Implanon-vervanging bij gebruik orale anticoagulantia

Klinische praktijk
J.C. (Bianca) van Ginderen
Janneke S. Hoogstad-van Evert
Joris van Drongelen
Theodoor E. Nieboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6278
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Implanon is een veel gebruikt anticonceptivum. Het is een progestageenhoudend implantaat, dat subcutaan wordt geplaatst aan de binnenzijde van de bovenarm. Deze procedure is relatief eenvoudig.

Casus

Bij een 26-jarige vrouw vervingen wij poliklinisch haar anticonceptie-implantaat. Vanwege een mechanische hartklep gebruikte ze fenprocoumon. Ze had het gebruik daarvan voor de ingreep niet gestaakt. 3 dagen na de Implanon-vervanging zagen wij patiënte vanwege persisterend bloedverlies uit de insteekopening en een groot hematoom rondom het nieuwe implantaat. Het aanleggen van een nieuw drukverband was niet afdoende. De concentratie Hb was gezakt van 8,1 naar 5,0 mmol/l bij een INR van 3,5; patiënte kreeg daarom een bloedtransfusie. Het gebruik van fenprocoumon werd tijdelijk gestaakt en de INR werd met protrombinecomplex gecoupeerd. Hiermee werd uiteindelijk goede hemostase bereikt.

Conclusie

Hoewel het vervangen van een subcutaan hormoonimplantaat een relatief eenvoudige procedure is, kan een ernstige complicatie zoals een bloeding ontstaan, met name wanneer er sprake is van risicofactoren.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Nijmegen.

Drs. J.C. van Ginderen, aios gynaecologie (thans: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven); drs. J.S. Hoogstad-van Evert, aios gynaecologie; drs. J. van Drongelen en dr. Th.E. Nieboer, gynaecologen.

Contact drs. J.C. van Ginderen (bianca.van.ginderen@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
J.C. (Bianca) van Ginderen ICMJE-formulier
Janneke S. Hoogstad-van Evert ICMJE-formulier
Joris van Drongelen ICMJE-formulier
Theodoor E. Nieboer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties