Bloeddruk blijft stabiel terwijl BMI toeneemt bij kinderen

Bloeddruk blijft stabiel terwijl BMI toeneemt bij kinderen
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1424

artikel

In een groot cohort uit de Amerikaanse stad Bogalusa (Louisiana) is tussen 1974 en 1993 het aantal te dikke kinderen en pubers flink toegenomen. De gemiddelde bloeddruk nam echter niet toe in diezelfde periode. Dat beweren althans David Freedman (Centers for Disease Control and Prevention) c.s. in Pediatrics (2012;130:e159-e166).

Binnen de ‘Bogalusa Heart Study’ werden van 1973 tot 1993 ruim 11.000 kinderen van 5-17 jaar in totaal bijna 25.000 maal lichamelijk onderzocht.

De prevalentie van obesitas steeg in de onderzoeksperiode van 6 naar 17%. In diezelfde 20 jaar zagen de onderzoekers na controle voor ras, leeftijd, geslacht en lengte echter geen toename in systolische en diastolische bloeddrukwaarden. Binnen bepaalde tijdsperioden was de bloeddruk wel positief geassocieerd met BMI, maar uiteindelijk had maar ongeveer 60% van het verwachte aantal kinderen een te hoge bloeddruk in 1993.

Volgens de auteurs hoeven in een kinderpopulatie trends in gewicht dus kennelijk niet per se samen te gaan met trends in bloeddruk.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Jan
Plas

De auteurs willen hier persé aantonen dat er geen significant effect is op de bloedruk bij een stijgende BMI in de tijd. Maar dat wil niet zeggen dat het effect op hart en bloedvaten nihil zou zijn. Andere parameters in de studie opnemen zoals ECG's , hartfrekwentie in rust en bij inspanning hadden mogelijks een beter beeld kunnen geven van het effect van een verhoging in BMI.

 

Jan Plas, apotheker, Centrale apotheek Dupont