Bloeddonorcriteria worden veiliger én inclusiever

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5196

Door de criteria voor bloeddonorschap te baseren op seksueel risicogedrag, zou 2% van de huidige vrouwelijke en 3,2% van de mannelijke donoren geen bloed meer kunnen geven. Daar zou dan tegenover staan dat een tot nu toe uitgesloten groep juist wél in aanmerking komt om bloeddonor te worden: mannen die…

Gerelateerde artikelen

Reacties