De bloedveiligheid in Nederland

Preventie van infecties die via bloed kunnen worden overgedragen
Stand van zaken
27-01-2020
Fikreta Danovic, Ryanne W. Lieshout-Krikke, M.W.W. (Rianne) Koopman en Marian G.J. van Kraaij

Samenvatting

  • Om overdracht van infecties op ontvangers van een bloedtransfusie te voorkomen, worden diverse veiligheidsmaatregelen genomen. De selectie van bloeddonoren en het testen van de donaties zijn belangrijke stappen.
  • Een ‘lookback’-procedure is bedoeld om ziekenhuizen in te lichten over mogelijk besmettelijke bloedproducten en om de ontvangers hiervan te traceren. Ook het omgekeerde kan voorkomen (‘reverse lookback’): na een melding dat een patiënt een infectie heeft waarvan bloedtransfusie de mogelijke bron is, worden alle mogelijke betrokken donoren gescreend op het agens.
  • In de periode 2007-2017 verrichtte Sanquin 84 lookbacks. Er werd geen overdracht via bloedproducten gevonden van HIV, hepatitis C-virus, humaan T-lymfotroop virus en Treponema pallidum.
  • Bij 4 ontvangers werd een infectie met hepatitis B vastgesteld via lookbackonderzoek. Deze ontvangers hadden een bloedproduct ontvangen dat afkomstig was van donoren met een chronische occulte hepatitis B-virusinfectie.
  • Het risico op overdracht van infecties via bloedproducten is in Nederland minimaal, maar ondanks alle bloedveiligheidsmaatregelen kan transmissie toch plaatsvinden.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing