Transfusiegerelateerde acute longschade

Klinische praktijk
Alexander P.J. Vlaar
Nicole P. Juffermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5524
Abstract

Samenvatting

  • Transfusiegerelateerde acute longschade (‘transfusion-related acute lung injury’, TRALI) is een ernstige complicatie van bloedtransfusie.

  • Men veronderstelt dat de pathogenese van TRALI in 2 stappen verloopt, de ‘double hit’-theorie.

  • De eerste stap is een onderliggende klinische conditie van de patiënt, bijvoorbeeld een operatie of sepsis, die leidt tot ‘priming’ (het activeren van longendotheel en sekwestratie van neutrofiele granulocyten in de longcapillairen).

  • De tweede stap is de bloedtransfusie, die de activatie van neutrofiele granulocyten veroorzaakt. Antistoffen in het donorbloed tegen HLA (humaan leukocytenantigeen) en tegen humaan neutrofielenantigeen (HNA) zijn hierbij betrokken. Langdurige opslag van celbevattende bloedproducten speelt mogelijk ook een rol.

  • De incidentie van TRALI bij patiënten met een onderliggende aandoening is hoog, tot 15% van de getransfundeerde patiënten.

  • Bij multipare vrouwelijke donoren komen vaak anti-HLA- en -HNA-antistoffen voor. Het uitsluiten van vrouwelijke donoren voor de donatie van plasma- en bloedplaatjesproducten heeft de incidentie van TRALI met 33-66% verlaagd.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Intensive Care Volwassenen, Amsterdam.

Contact dr. A.P.J. Vlaar (a.p.vlaar@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Alexander P.J. Vlaar ICMJE-formulier
Nicole P. Juffermans ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties