Bijwerkingen van sildenafil: resultaten van twee jaar praktijkervaring
Open

18-03-2001
A.C. van Grootheest, S.M.J.M. Straus en M. Heeringa

- Sildenafil is in 1998 geregistreerd voor de behandeling van erectiestoornissen.

- In de eerste periode na registratie kwam er wereldwijd een groot aantal meldingen van acute hartdood bij het gebruik van sildenafil. Dit heeft geleid tot aanpassing van de bijsluitertekst.

- Het gelijktijdig gebruik van nitraten en sildenafil is gecontraïndiceerd wegens mogelijke ernstige bloeddrukdaling.

- Ook is erop gewezen dat het gebruik van sildenafil kan leiden tot een te belastende fysieke inspanning bij cardiaal gecompromitteerde patiënten en is beoordeling van de fysieke belastbaarheid gewenst.

- In een periode van 2 jaar werden in Nederland 38 bijwerkingen gemeld bij in totaal 25 patiënten.

- De Nederlandse meldingen van overlijden (3 patiënten met cardiovasculaire oorzaak) laten het dilemma rond de beoordeling van de veiligheid van sildenafil zien: is het het geneesmiddel of de onderliggende ziekte die heeft geleid tot het overlijden van de bij de Stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB) gemelde patiënten?

- Verder onderzoek naar de bijwerkingen is gewenst en het blijft derhalve van belang vermoede bijwerkingen van sildenafil te melden bij de Stichting LAREB.