Belang van een goede radiologische procedure

Bifurcatie van een rib

Klinische praktijk
J.H.G. (Hans) Derriks
Jeremy G.A. Amaya
Jeroen Steens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D280
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een bifurcatie van een rib is een congenitale afwijking die voorkomt bij ongeveer 0,6% van de gezonde populatie.

Casus

Op de polikliniek Orthopedie zagen we een 5-jarige jongen met rechts van zijn sternum een groeiende zwelling. Een röntgenfoto van de thorax toonde geen afwijkingen. Maar op de CT-scan, die daarna was gemaakt, zagen we een bifurcatie van de vierde rib, waarvoor we patiënt expectatief behandelden. Achteraf was de bifurcatie ook op de röntgenfoto zichtbaar, maar in eerste instantie hadden we deze niet als zodanig herkend.

Conclusie

Een bifurcatie van een rib wordt niet altijd als zodanig herkend. Onnodige aanvullende diagnostiek kan worden voorkomen door een correct doorlopen radiologische procedure.

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, afd. Orthopedie, Hoorn.

Drs. J.H.G. Derriks, anios orthopedie; drs. J.G.A. Amaya en dr. J. Steens, orthopedisch chirurgen-traumatologen.

Contact drs. J.H.G. Derriks (L.M.A.devries@westfriesgasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. K.F. Sing, radioloog, droeg bij aan de totstandkoming van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
J.H.G. (Hans) Derriks ICMJE-formulier
Jeremy G.A. Amaya ICMJE-formulier
Jeroen Steens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Isaäc
van der Waal

Vanuit de kaakchirurgie heb ik in deze bijdrage gemist, dat een of meer gespleten ribben deel kunnen uitmaken van het relatief zeldzame, maar wel relevante, erfelijke basaalcelnevussyndroom. Andere daarbij voorkomende afwijkingen zijn een bijzonder type cysten in het kaakbot, maar vooral de vaak al op jonge leeftijd optredende basaalcelcarcinomen.De vraag rijst dan ook of bij de beschreven 5-jarige jongen geen klinisch-genetisch onderzoek moet worden verricht.