Valkuilen bij de herkenning

Patiënten met het vena-cava-superiorsyndroom

Klinische praktijk
Jacob W. Bosma
Jan Veenstra
Wies L.E. Vasmel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6858
Abstract

Dames en Heren,

Het vena-cava-superiorsyndroom (VCSS) kan de eerste uiting zijn van een ernstige ziekte. Patiënten klagen veelal over een opgezet gezicht. Vooral wanneer de klachten langzaam ontstaan of zelfs tijdelijk verdwijnen wordt het VCSS niet altijd herkend. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van 2 patiënten bespreken we de valkuilen bij het herkennen van dit syndroom.

Patiënt A, een 45-jarige man, bezocht de huisarts in verband met pijn in de rechterschouder en een gezwollen gezicht. Hij had sinds ruim een maand een grieperig gevoel met vermoeidheid, neusverkoudheid en een zwelling van het gelaat die in de loop van de dag leek af te zakken naar de wangen. Bij lichamelijk onderzoek was de parotisklier niet vergroot en niet pijnlijk bij palpatie. Bloedonderzoek toonde een niet-afwijkend bloedbeeld, een lage bezinking (BSE: 4 mm na 1 h; referentiewaarde: 1-10) en een verhoogde waarde van C-reactief proteïne (44 mg/l; referentiewaarde:

Bij de…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. J.W. Bosma, aios interne geneeskunde; dr. J. Veenstra, internist-infectioloog; dr. W.L.E. Vasmel, internist-hematoloog.

Contact drs. J.W. Bosma (Jacob.bosma@slaz.nl)

Verantwoording

Drs. H.M. Suliman, radioloog, beoordeelde de beeldvormende onderzoeken.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jacob W. Bosma ICMJE-formulier
Jan Veenstra ICMJE-formulier
Wies L.E. Vasmel ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties