Infectie en V.-cava-superiorsyndroom na pacemakerimplantaties: grote gevolgen van een kleine ingreep

Klinische praktijk
E.P. de Kluiver
J.C.A. Hoorntje
F.G. Leicher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1321-4
Abstract

Dames en Heren,

Het ligt voor de hand bij gestuwde venen in de bovenste helft van het lichaam te denken aan een V.-cava-superiorsyndroom. Meestal is een maligniteit de oorzaak van dit syndroom. Is er een pacemakerimplantatie aan voorafgegaan, dan wordt dit ziektebeeld vaak veroorzaakt door een occluderende veneuze trombose vanaf de insteekplaats van de geleider. In veel gevallen is deze trombose gemedieerd door een bijkomende infectie. Een dergelijke complicatie van zo'n relatief eenvoudige ingreep kan grote gevolgen hebben voor patiënten. Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen wordt getracht te illustreren hoe ingrijpend deze gevolgen kunnen zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze complicatie te voorkomen.

Bij patiënt A, een man van 71 jaar, werd in 1982 een pacemaker geïmplanteerd wegens symptomatische bradycardieën bij paroxismaal atriumfibrilleren. Patiënt bezocht, 3 maanden na een ongecompliceerde vervanging van de pacemakergenerator in 1989, in het buitenland een huisarts in verband met koorts en…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Weezenlanden, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

Afd. Cardiologie: E.P.de Kluiver, arts; dr.J.C.A.Hoorntje, cardioloog.

Afd. Thoraxchirurgie: F.G.Leicher, thoraxchirurg.

Contact E.P.de Kluiver

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties