Bestrijding van koorts als gevolg van infecties bij kinderen; zinvol of gevaarlijk?

Klinische praktijk
D.H. Winterberg
C.J. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1959-61

Inleiding

Koorts is waarschijnlijk het meest behandelde symptoom in de pediatrie. Huisarts en kinderarts worden veelvuldig geconsulteerd over patiëntjes met koorts. Kennelijk is een verhoogde lichaamstemperatuur een alarmerend verschijnsel binnen onze cultuur. Uit onderzoek van Schmitt blijkt dat ouders snel bezorgd worden wanneer hun kind koorts heeft. Indien deze bezorgdheid extreme vormen aanneemt, spreekt men van koortsfobie. Blijkens een Amerikaans onderzoek werd bij temperaturen tot 38,4°C al door 56 van de ouders een antipyreticum gegeven.1 Vaak wordt ook van medische zijde geadviseerd om bij koorts een ‘kinderaspirientje’ te geven. Dit versterkt het geloof van vele ouders dat koorts kwaad kan en bestreden dient te worden. In verband met het syndroom van Reye wees Visser onlangs in dit tijdschrift op de mogelijke gevaren van het gebruik van de bij koorts veelvuldig gebruikte salicylaten.2

De vraag is of het symptoom koorts behandeld dient te worden. Is koorts niet één van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

D.H.Winterberg en prof.dr.C.J.de Groot, kinderartsen.

Contact D.H.Winterberg

Ook interessant

Reacties