Is het gebruik van antipyretica zinvol om bij kinderen koorts te verlagen en koortsconvulsies te voorkomen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2138-9

VRAAG 8. Kinderen krijgen dikwijls paracetamol voorgeschreven, zo blijkt. Meestal is dit in verband met een verhoogde lichaamstemperatuur of koorts, dikwijls zonder dat de oorzaak daarvan bekend is. Soms worden antipyretica voorgeschreven omdat wordt verondersteld dat de verhoogde lichaamstemperatuur schadelijk is, bijvoorbeeld bij kinderen die al eens een koortsconvulsie hebben doorgemaakt.

Koorts vestigt de aandacht van ouders en artsen echter op het feit dat het kind wat mankeert, en ze bevordert wellicht ook het genezingsproces. Met andere woorden bestaat het gevaar dat antipyretica de ziekte maskeren en de genezing vertragen? Heeft het geven van antipyretica zin in een poging koortsconvulsies te voorkomen? Is koorts schadelijk? De vraag is dus: zijn er indicaties voor het gebruik van antipyretica of andere koortswerende maatregelen (bij kinderen)? (ik bedoel niet: analgetica of antiphlogistica).

ANTWOORD. Koorts wordt beschouwd als een stijging van lichaamstemperatuur door een verhoging van de instelwaarde (‘set point’) van de in de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties