Bestaat er een voorkeurskant voor cerebrovasculaire ziekten?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2036

Bij de echografische meting van de intima-mediadikte van de halsslagaders mag men er niet zonder meer van uitgaan dat de afwijkingen die gevonden worden aan de linker A. carotis gelijk zullen zijn aan die van de rechter kant. Zo vonden Hernandez et al. bij 102 onbehandelde patiënten met hypertensie dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties