Besluitvorming bij kwetsbare patiënt met heupfractuur

Röntgen van het bekkengebied
Maya Kemps
Dieneke Z.B. van Asselt
Jetze Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7336
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De besluitvorming rond de behandeling van kwetsbare patiënten met een heupfractuur is complex en vindt plaats in overleg tussen artsen van verschillende specialismen.

Casus

Een 81-jarige vrouw bekend met dementie, atriumfibrilleren en diastolisch hartfalen, kwam op de SEH terecht vanwege een heupfractuur. Na overleg met de echtgenoot werd besloten een osteosynthese te verrichten. Na de operatie kreeg zij een wegraking en werd ze opgenomen op de IC, hoewel ze had gezegd dat niet te willen. Zij kreeg een symptoomgerichte behandeling en overleed een dag na de operatie.

Conclusie

De geriater, de orthopedisch of traumachirurg en de anesthesioloog kunnen een ad-hocteam vormen om de best passende medische zorg te leveren, in overleg met de patiënte en haar echtgenoot. Effectieve samenwerking en informatieoverdracht in een fysiek overleg is cruciaal bij de zorg voor kwetsbare patiënten.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen: Afd. Geriatrie: drs. M. Kemps, aios klinische geriatrie (thans: klinisch geriater Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem); dr. D.Z.B. van Asselt, klinisch geriater. Afd. Orthopedie: dr. J. Visser, orthopedisch chirurg.

Contact M. Kemps (maya.kemps@slingeland.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maya Kemps ICMJE-formulier
Dieneke Z.B. van Asselt ICMJE-formulier
Jetze Visser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Matthea
Dijkshoorn

Dank voor het boeiende artikel over de besluitvorming bij kwetsbare patiënten met een heupfractuur. 

Ik reageer vanwege een onderwerp, wat zijdelings ter sprake komt. En waarover meer bekend is dan ik wist en wat mij ook interessant lijkt voor de andere lezers. 

Mijn interesse om verder te lezen werd gewekt in alinea "De factor tijd", waar gerefereerd werd naar een onderzoek over timing van operatie bij DOAC gebruik. (1)  In de dagelijkse praktijk hebben we hier steeds vaker mee te maken en worden operaties uitgesteld vanwege DOAC gebruik. Jullie schrijven dat timing van de operatie geen effect heeft op onwenselijke uitkomsten. En benoemen vervolgens, dat de wachttijd tot operatie nuttig gebruikt kan worden om te beoordelen of de informatie over die patiënten volledig is en juist is geïnterpreteerd.  In de originele tekst volgde echter op de zin over de timing van operatie:  "Delaying hip fracture surgery due to DOAC use is not recommended."  

Ik keek verder en trof ook een zeer recente review (2). Hierin staat, dat onder voorwaarden een heupoperatie niet uitgesteld hoeft te worden bij DOAC gebruik. Dat lijkt mij heel goed nieuws. Hoewel er dan dus wel wat meer tijdsdruk staat op de besluitvorming. 

Toch hoop ik dat de auteurs van de landelijke richtlijn en lokale protocollen deze review en gerelateerde artikelen kritisch bekijken en verwerken. Omdat een eerdere operatie kan leiden tot eerdere revalidatie en een kortere ziekenhuis opname. 

Matthea Dijkshoorn (drs.
klinisch geriater
afdeling klinische geriatrie, Tjongerschans, Heerenveen)
Literatuur

1. Tarrant SM, Catanach MJ, Sarrami M, Clapham M, Attia J, Balogh ZJ. Direct oral anticoagulants and timing of hip fracture surgery. J Clin Med. 2020;9:2200. doi:10.3390/jcm9072200Medline

2. Wall PV, Mitchell BC, Ta CN, Kent WT. Review of perioperative outcomes and management of hip fracture patients on direct oral anticoagulants. EFORT Open Rev. 2023 Jul 3;8(7):561-571. doi: 10.1530/EOR-22-0060. PMID: 37395711; PMCID: PMC10321051.