Is de oudere patiënt met heupfractuur beter af door multidisciplinaire behandeling?

Opinie
Ellis C. Folbert
Johannes H. Hegeman
Miriam Vollenbroek-Hutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6068
Abstract

Oudere patiënten met een heupfractuur zijn mogelijk gebaat bij multidisciplinaire, geriatrische én orthopedische zorg. Recent Nederlands onderzoek liet gunstige resultaten van deze multidisciplinaire aanpak zien. Is dit de toekomst? Of zijn er nog verdere verbeteringen denkbaar in de zorg voor kwetsbare ouderen met een heupfractuur?

Recentelijk verscheen een artikel over een orthogeriatrisch behandelprogramma voor ouderen met een heupfractuur, geleid door een verpleegkundig specialist.1 Elders in het NTvG staat een beknopte beschrijving van het onderzoek en de resultaten.2 De implementatie van deze multidisciplinaire behandelvorm is een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van deze kwetsbare groep patiënten. De uitkomsten van het onderzoek naar het behandelprogramma komen overeen met eerdere bevindingen in de literatuur. In de jaren 60 schreven een orthopedisch chirurg en een geriater voor het eerst dat standaardzorg onvoldoende is voor ouderen met een heupfractuur vanwege de multidimensionale zorgvragen.3

Afgelopen decennia zijn geriaters, traumachirurgen en orthopedisch chirurgen wereldwijd gaan samenwerken in zogenoemde orthogeriatrische behandelprogramma’s. In Nederland werd dit voor het eerst geïmplementeerd in 2008 in Ziekenhuisgroep Twente in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT). Daar werkt een multidisciplinair traumachirurgisch-geriatrisch behandelteam, ondersteund door zorgpaden, intensief samen vanaf opname tot en met ontslag. Net…

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo, afd. Heelkunde: dr. E.C. Folbert, verpleegkundig specialist traumatologie; dr. J.H. Hegeman, traumachirurg (tevens: Universiteit Twente, Biomedical Signals and Systems Group, Enschede); ZGT Academie: prof.dr. M. Vollenbroek-Hutten, bewegingswetenschapper (tevens: Universiteit Twente, Biomedical Signals and Systems Group, Enschede).

Contact E. Folbert (e.folbert@zgt.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellis C. Folbert ICMJE-formulier
Johannes H. Hegeman ICMJE-formulier
Miriam Vollenbroek-Hutten ICMJE-formulier
Oudere met heupfractuur beter af met geriater?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties