Multidisciplinair zorgpad voor oudere patiënten met een heupfractuur: resultaten van implementatie in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, Almelo

Onderzoek
Ellis Folbert
Ruth Smit
Detlef van der Velde
Marlies Regtuijt
Hester Klaren
J.H. (Han) Hegeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3197
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de effecten van invoering van een multidisciplinair behandelconcept voor patiënten van 65 jaar en ouder met een heupfractuur in Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo.

Opzet

Historisch vergelijkend cohortonderzoek.

Methode

2 groepen patiënten met een heupfractuur werden retrospectief vergeleken. 1 groep werd in 2009 behandeld volgens het nieuwe, multidisciplinaire behandelconcept en de andere groep in 2007 op de reguliere wijze. Gekeken werd naar ligduur en onder andere het aantal complicaties, heropnames en consultaties van andere specialismen.

Resultaten

Er werden 101 patiënten uit 2009 geïncludeerd en 69 patiënten uit 2007. In 2009 was de mediane ligduur 1 dag langer dan in 2007. Er werden 16 procentpunt meer patiënten voor revalidatie in een verpleeghuis opgenomen. De incidentie van lichte complicaties nam 7 procentpunt af en die van ernstige complicaties 5 procentpunt. Delier werd significant vaker gediagnosticeerd (15 procentpunt vaker; p-waarde: 0,051). Er overleden 5 procentpunt minder patiënten. Het aantal heropnames binnen 30 dagen daalde 14 procentpunt (p-waarde: 0,001). Door geriatrische medebehandeling nam het aantal consulten van diverse specialismen per patiënt af.

Conclusie

Door het gebruik van het multidisciplinaire behandelconcept werd geen vermindering van de ligduur bereikt. Er leek een samenhang te zijn met betere behandeluitkomsten op korte termijn voor de oudere met een heupfractuur.

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo.

Afd. Chirurgie: E. Folbert, M ANP, verpleegkundig specialist; drs. R. Smit, anios chirurgie; dr. D. van der Velde, traumachirurg; dr. J.H. Hegeman, traumachirurg

Afd. Geriatrie: drs. M. Regtuijt, internist-ouderengeneeskundige; drs. H. Klaren, klinisch geriater.

Contact E. Folbert (e.folbert@zgt.nl)

Verantwoording

Job van der Palen (klinisch epidemioloog) verzorgde de statistiek voor dit manuscript. Peter Dubbeld en Bob van Deelen (klinisch geriaters) waren betrokken bij de klinische werkzaamheden in het CvGT. André Bieleman (meesterproefbegeleider Saxion Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie) voorzag het manuscript van commentaar.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de oprichting van het CvGT werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Innovatiefonds van de Ziekenhuisgroep Twente. Het CvGT wordt ondersteund door middel van een donatie van Synthes Nederland BV. J.H. Hegeman ontving speakersfee van AO foundation Zwitserland voor het geven van lezingen.
Aanvaard op 21 maart 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties