Bescherming bètacelfunctie door hoge doses insuline

Onderzoek
F. van der Neut
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1993

Het beginnen van de behandeling van insuline-afhankelijke diabetes mellitus met hoge doses insuline, kort na het stellen van de diagnose, wordt verondersteld de bètacelfunctie te verbeteren. Shah et al. verdeelden 26 adolescenten bij wie kort tevoren deze diagnose was gesteld, willekeurig in twee groepen, die naar leeftijd, geslacht, C-peptide-uitscheiding met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties